Wednesday, March 2, 2011

Аймгийн залуу багш нарын ур чадварын тэмцээн болов.

Аймгийн залуу багш нарын ур чадварын тэмцээн болов.
Залуу багш нарын ур чадварын тэмцээнд манай сургуулиас Мат-Мэдээлэл зүйн багш Ц.Ууганцэцэг, Мат-Физикийн багш Т. Энхтуяа нар амжилттай орж 4,5-р байрыг эзлэв.

No comments:

Post a Comment